The ProCould Transceiver

ProCloud Transceiveren er den centrale enhed i systemet. Transceiveren har trådløs 2-vejs kommunikation med alle systemenheder: BottleTag, V4 DigiPour spout, F2 Flow counting unit og DigiPour Wall Rack.

Transceiveren har mulighed for at kommunikere med ProCloud via LAN, WLAN eller GPRS. Såfremt forbindelsen til ProCloud skulle blive afbrudt, vil samtlige data blive lageret i Transceiveren.