Forbind ProVargo med dit POS system og få 100% kontrol

Provargo systemet kan opkobles til POS-systemer.
Der er almindeligvis to metoder der anvendes, når et Provargo udskænknings og kontrolsystem opkobles til et POS-system.

1. Differencerapport: Ved en differencerapport fremgår, hvad der er slået ind på POS-systemet samt hvad der er udskænket / udleveret jf. kontrolsystemet, og hvad der er differencen mellem disse to. Differencerapporten udspecificeres pr. bar, produkt, gruppe og evt. pr. tjener.

2. Tvangsstyring: ved tvangsstyring kræves, at der bliver slået ind på POS-systemet, før der kan udskænkes. Dvs. at POS-systemet skal sende en godkendelse til udskænkningssystemet samt at udskænkningssystemet har mulighed for, at lukke for udskænkningen, indtil det modtager en godkendelse fra POS-systemet. Herved opnås den maksimale sikkerhed for, at alt bliver slået ind i POS-systemet.