Bulk goods / piece sales

Med ProCloud systemet er der mulighed for, at registrere alt løssalg. Såsom øl, cider og sodavand på flaske, chips, peanuts samt alle øvrige vare, som der ønskes registreret manuelt.
Systemet virker på den måde, at der optælles et primo lager ved dagens begyndelse, som nemt indtastes i systemet, evt. ved brug af en Tablet.
Primo lageret kan overføres fra forgående dags ultimo lager eller sættes op til, at der ved dagens begyndelse er et fastlagt lager i baren. På den måde vil primo lageret blive sat op automatisk.

Ved lukning eller næste dag, indtastes ultimo lageret, hvorved salg af alle løsdele / bulk products registreres i systemet, på samme måde som salg af spiritus, vin, øl og postmix automatisk er blevet registreret af diverse system enheder.
Når løssalget er kommet ind i systemet, vil det fremgå af de forskellige typer reporter: Dagsrapport, periode/avanceret rapport, lagerrapport, indkøbsrapport, tabsrapport samt diverse grafiske overbliks diagrammer mm. Derved giver jeres ProVargo spiritussystem fuldt overblik!

Ved at benytte bulk goods /løssalg funktionen sammen med BottleTag / V4 DigiPour spout og F2 Flow counting unit opnås der fuld kontrol af alt salg i jeres bar systemer.