SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

(Der henvises særligt til de med kursiv fremhævede klausuler, der efter vor opfattelse pålægger vore medkontrahenter mere byrdefulde vilkår, end hvad følger af deklaratoriske
regler).
Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med ProvarGo A/S gælder udelukkende de nedenfor nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler og
leverancer fra ProvarGo A/S, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.